Hot News :
วันอังคาร, 17 เมษายน 2561 00:00

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพอาคารผู้สูงอายุ ณ สถานที่ใน อบต.โนนผึ้ง (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.โนนผึ้งกำหนด)

     โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพอาคารผู้สูงอายุ ณ สถานที่ใน อบต.โนนผึ้ง (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.โนนผึ้งกำหนด)

Clip VDO

แผนที่เดินทาง

สำรวจความคิดเห็น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทใด ที่พี่น้องประชาชนเห็นควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เร่งรัดดำเนินการ มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ