Hot News :
กองสวัสดิการสังคม

นางสุวนิตย์ นราจันทร์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

พนักงานส่วนตำบล

นางเกศกาญจน์ ใจคิด

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ/คนงานทั่วไป

นางกัญชรส สายธนู

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

Clip VDO

แผนที่เดินทาง

สำรวจความคิดเห็น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทใด ที่พี่น้องประชาชนเห็นควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เร่งรัดดำเนินการ มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ