Hot News :
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวศิริลักษณ์ แสนทวีสุข

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวอรอนงค์ แก้วกัญญา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางกาญจนา ดาวแก้ว

ครู

นางไพรัตน์ กาญจนะวงค์

ครู

นางวราภรณ์ พาประจง

ครู

นางสาวสุธาทิพย์ กาคำผุย

ครู

นางสาวปุณยาพร อรรคบุตร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ/คนงานทั่วไป

นางสาวศิวิไล นิลเกษ

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวฐิรญาดา มั่นทน

ผู้ช่วยนักสันทนาการ

นางกมลทิพย์ เพชรเลื่อน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจิตราภรณ์ คูณทอง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพัชราภรณ์ จำปาชัย

ผู้ดูแลเด็ก

Clip VDO

สถานที่ท่องเที่ยว

แผนที่เดินทาง

สำรวจความคิดเห็น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทใด ที่พี่น้องประชาชนเห็นควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เร่งรัดดำเนินการ มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ