Print this page

กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับทุ่งพระศรี บ้านตาติด หมู่ที่ 3

     กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับทุ่งพระศรี บ้านตาติด หมู่ที่ 3 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ช่วงฤดูหนาวยมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ทำให้ดอกไม้บานสร้างสีสันที่สวยงามเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวเดินทางไปชมความสวยงามของสวนดอกไม้ ถ่ายรูป เซลฟี่ กับความสวยงามของ แหล่งปลูกดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุด ในจังหวัดอุบลราชธานี

     โดยภายในพื้นที่บ้านตาติดนั้น หลายครัวเรือนยึดอาชีพปลูกดอกไม้ส่งขายตามท้องตลาด ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ชาวบ้านจะปลูกดอกเบญจมาศ มีทั้งดอกสีเหลือง สีขาว สีชมพู สีม่วง สีส้ม ,ดอกดาวเรือง คัตเตอร์ โดยชาวบ้านยึดอาชีพนี้ต่อๆ กันมาไม่น้อยกว่าสิบปีแล้ว สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก พร้อมกันนี้ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ยังได้มีการแนะนำ ส่งเสริมให้ปลูกกันหลายครอบครัว ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งปลูกดอกไม้ ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี สวนดอกไม้แห่งนี้ ยังสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ แวะเวียนมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมาก