Hot News :

ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 23 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ร่วมลงพื้นที่ชี้แนวเขต ช่วงนี้บริการพี่น้องเยอะมากๆครับ..อากาศก็ร้อน..เพื่อพี่น้องจัดไปครับที่ ม.6และ ม.5 

    วันที่ 21 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพร้อมด้วยท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ตำบลโนนผึ้ง ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เป็นพระพุทธบูชาทุกวันอาทิตย์ โดยมีท่านนายอำเภอวารินชำราบ และท่านปลัดอาวุโส ร่วมพิธีตักบาตรในวันนี้ด้วย ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

   1. มีสัญชาติไทย

    2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์

    3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

    4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่ง ปฎิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

    5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม

    6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

    7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครรักษ์โลกระดับท้องถิ่น เป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล.
เอกสารประกอบการสมัคร
    1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    2) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย

หากท่านใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครฯ

ได้ที่ สำนักงานปลัด อบต.โนนผึ้ง
โทร. 045 - 953452

    วันที่ 19 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติประจำวัน พร้อมกล่าวคำปฏิญาณและสาระน่ารูู้ ข่าว Hot new ประจำวัน

วันที่ 13 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พี่น้องประชาชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล. ) รุ่นที่ 1 ตำบลโนนผึ้ง ร่วมงานบูชาครู อาจาริยบูชา พระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภัทโท ครูผู้เลิศคุณ แห่งวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ชาตกาลและ ครบวาระ 26 ปีการละสังขาร ระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม 2561

วันที่ 12 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง คณะผู้บริหาร ร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล. ) รุ่นที่ 1 ตำบลโนนผึ้ง ปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะงานปฏิบัติธรรมอาจริยบูชา ภายในบริเวณวัดหนองป่าพง

วันที่ 11 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง คณะผู้บริหาร ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561 โดยมีท่านธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้งเป็นประธานเปิด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้งร่วมงานและเป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ โดยมีการแสดงของเด็ก ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ ณ องคฺ์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

วันที่ 10 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ร่วมจัดประชุมชี้แจงแก่ผู้สมัครสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รุ่นที่ 1มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากโดยมีนายศุภชัย ดำรงคุณาวุฒิ ผอ.กลุ่มงานบริหารบุคคลจังหวัดอุบลราชธานี ผช.ท้องถิ่นอำเภอวารินชำราบ มาบรรยาย ให้ความรู้ ณ.ห้องประชุมภมรบุรี

วันที่ 10 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ร่วมต้อนรับคณะครูและเด็กนักเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม มาศึกษาและเรียนรูู้เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ บ้านตาติด หมุ่ที่ 3 ตำบลโนนผึ้ง

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง โดยกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ออกพื้นที่เพื่อแจกจ่ายเบี้ยยังชีพและ มอบเงินกองทุนสวัสดิการ ประจำเดือน มกราคม 2561 ณ ศาลากลางหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2561

วันที่ 8 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ พร้อมกล่าวคำปฎิญาณและสาระน่ารู้ทุกวัน

วันที่ 7 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง คณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม ..ทำความสะอาด..ลานวัด..โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯนายอำเภอวารินฯและผู้นำชุมชนฯพร้อม อสม.จิตอาสามาร่วมกิจกรรมณ.วัดหนองป่าพง

Clip VDO

แผนที่เดินทาง

สำรวจความคิดเห็น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทใด ที่พี่น้องประชาชนเห็นควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เร่งรัดดำเนินการ มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ