Hot News :

ข่าวกิจกรรม

 ลานกีฬา/สนามกีฬา/ลานเครื่องเล่นออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนในตำบลโนนผึ้ง ได้ใช้ในการออกกำลังกายในการเล่นกีฬา

   กิจกรรมประจำวันขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เกร็ดความรู้ในเรื่อง การรณรงค์การใช้นำ้มัน B 20 เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน และการเปิด- ปิด ไฟฟ้า เป็นเวลาเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง แจ้งประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

    วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง พร้อมท่านปลัดและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลงพื้นที่หมู่ 3 บ้านตาติด พร้อมท่านผู้ใหญ่บ้านสมาชิก อบต. และผู้นำชุมชนเพื่อประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่จะเปิดเร็วๆนี้

    วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง และคณะผุ้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงาน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต. หนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โนนผึ้ง

    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวตำบลโนนผึ้ง และประชาชนทั้วไป ร่วมชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โนนผึ้งเกมส์ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านจั่น ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวตำบลโนนผึ้ง และประชาชนทั้วไป ร่วมชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โนนผึ้งเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2561 ณ สนามโรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาครา)

    วันที่ 25 มีนาคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง และคณะผุ้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงาน พี่น้องประชาชน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี บุญเทศน์มหาชาติกัณลอน ที่วัดบ้านบก

    วันที่ 23 มีนาคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง และคณะผุ้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงาน ร่วมส่งคุณชุติกาญจน์ ลิมปิทีปราการ นักวิชาการพัสดุย้ายไปเป็นนักวิชาการจัดเก็บฯ ที่เทศบาลตำบลตาลสุ่ม

    วันที่ 23 มีนาคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง และคณะผุ้บริหาร ร่วมโครงการซ้อมแผป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ อำเภอวารินชำราบ โดยมีท่านฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ มาเป็นประธานพิธีเปิด.ที่หน้าโรงงานเวอเทค

    วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง และคณะผุ้บริหารพร้อมด้วย ร่วมประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโนนผึ้ง..ณ.ห้องภมรบุรี

    วันที่ 18 มีนาคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง และคณะผุ้บริหารพร้อมด้วย พนักงานอบต.โนนผึ้ง ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 ณ ศาลากลางหลังใหม่ ทั้งนี้ท่านนายกธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นด้านการศึกษา จากจังหวัดอุบลราชธานีด้วย

เริ่มต้นก่อนหน้า123456789ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 9

Clip VDO

แผนที่เดินทาง

สำรวจความคิดเห็น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทใด ที่พี่น้องประชาชนเห็นควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เร่งรัดดำเนินการ มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ