Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งและการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2564

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งและการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2564

Clip VDO

แผนที่เดินทาง

สำรวจความคิดเห็น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทใด ที่พี่น้องประชาชนเห็นควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เร่งรัดดำเนินการ มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ