Hot News :

ประวัติความเป็นมา

       ประมาณปี พ.ศ.2394 ได้มีพระธุดงค์รูปหนึ่ง นามว่า “หลวงปู่ดี พันธุโร” ท่านได้เดินปลีกวิเวกเพื่อเจริญกัมมัฎฐานมาถึงบริเวณบ้านผึ้งในปัจจุบัน ซึ่งมีทำเลที่ตั้งอันเหมาะสม พื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสมกับการทำนา บางส่วนเป็นที่ราบสูงเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่ และภูมิลำเนาเหมาะแก่การตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย นอกจากนั้นยังมีลำห้วยที่มีน้ำตลอดปี มีปลาชุกชุมอีกด้วย.

       เมื่อท่านเดินทางกลับไปยังวัดของท่าน ท่านก็ได้เล่าให้ชาวบ้านญาติโยมฟังและพามาดูสถานที่ ซึ่งชาวบ้านต่างก็ชอบใจและพากันอพยพครอบครัวมาสร้างถิ่นฐานบริเวณบ้านผึ้ง หมู่ 4 ทุกวันนี้บริเวณที่หลวงปู่ดีพาชาวบ้านมาสร้างหลักปักฐานนั้น เดิมเป็นต้นยางใหญ่และมีผึ้งชุกชุมมาก ด้วยเหตุนี้ หลวงปู่ดีจึงพาชาวบ้านสร้างหมู่บ้านขึ้นมา และให้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านผึ้ง” ขณะนั้นเขตการปกครองบ้านผึ้งยังอยู่ในเขตตำบลโนนโหนน ต่อมาแยกออกเป็น ตำบลโนนผึ้ง เมื่อ พ.ศ. 2530 โดยนำคำว่า “โนน” จากตำบลเดิม มาผนวกกับคำว่า “ผึ้ง” ซึ่งเป็นชื่อหมู่บ้าน รวมเป็น “ตำบลโนนผึ้ง” ปัจจุบันตำบลโนนผึ้งมีเขตการปกครอง รวมจำนวน 11 หมู่บ้าน

 

Clip VDO

สถานที่ท่องเที่ยว

แผนที่เดินทาง

สำรวจความคิดเห็น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทใด ที่พี่น้องประชาชนเห็นควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เร่งรัดดำเนินการ มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ